Městys Buchlovice
MěstysBuchlovice

Provozní řád posilovny

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Provozovna:

Multifunkční hala Cihelna – posilovna

Komenského 900, Buchlovice, 68708

Provozní doba :

Pondělí 16:00 - 22:00 16:00 - 17:30 17:30 - 19:00 19:00 - 20:30 20:30 - 22:00
Úterý 16:00 - 22:00 16:00 - 17:30 17:30 - 19:00 19:00 - 20:30 20:30 - 22:00
Středa 16:00 - 22:00 16:00 - 17:30 17:30 - 19:00 19:00 - 20:30 20:30 - 22:00
Čtvrtek

09:00 - 12:00

16:00 - 22:00

09:00 - 10:30

16:00 - 17:30

10:30 - 12:00

17:30 - 19:00

 

19:00 - 20:30

 

20:30 - 22:00

Pátek

09:00 - 12:00

16:00 - 22:00

09:00 - 10:30

16:00 - 17:30

10:30 - 12:00

17:30 - 19:00

 

19:00 - 20:30

 

20:30 - 22:00

Sobota zavřeno
Neděle zavřeno

Na tuto provozní dobu navazuje rezervační systém posilovny. Případné odchylky řešte se správcem haly (tel. 720 077 330).

Provozovatel :

Městys Buchlovice

Nám. Svobody 800, Buchlovice 68708

IČO:290866

Odpovědná osoba: Ing. Rostislav Skládal, správce haly, tel. 720 077 330

2. POUŽITÉ PŘÍSTROJE A NÁSTROJE

Sportovní stroje, náčiní, činky
Stroje mají platné revize.

3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZOVNĚ

Posilovna je umístěna v prvním patře multifunkční haly Cihelna. K dispozici jsou šatny pro muže, šatny pro ženy, sprchy, WC. Větrání posilovny je zajištěno okny nebo klimatizací, osvětlení zářivkami, sportovní gumová podlaha a koberec.

4. LIKVIDACE ODPADU

Komunální odpad likvidován každý den, 1x týdně odvoz.

5. DEZINFEKČNÍ REŽIM

Prostory a inventář jsou udržovány tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob a úrovně poskytovaných služeb. Průběžně je prováděna účinná ochranná dezinfekce a dezinsekce provozovny, pracovních ploch a nástrojů a fitness strojů. Pravidelně 1x týdně se provádí dezinfekce koženkových ploch cvičebních strojů. V provozovně se nekouří.

6. ÚKLID A ČIŠTĚNÍ PROVOZOVNY

Je prováděno 1x denně, jinak vždy po znečištění dle potřeby. Malování se provádí pravidelně 1x za 2 roky, jinak dle potřeby. Odpadkové koše vynášeny dle potřeby, minimálně 1 x denně.

7. ZÁSADY OSOBNÍ HYGIENY PŘI PROVÁDĚNÍ SLUŽBY ZÁKAZNÍKOVI A OCHRANA ZDRAVÍ

Zákazník si odloží oděv do šatní skřínky, před vstupem do fitness se přezouvá, používá vhodný cvičební oděv, a vlastní podložku, popř. vlastní ručník. Zákazník je povinen seznámit se s pravidly fitness a dodržovat Návštěvní řád posilovny.
Pokyny pro zákazníka vyvěšeny na viditelném místě ve fitness.

V provozovně je lékárnička první pomoci vybavená dle charakteru poskytované služby § 21 odst. 2 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veř. zdraví, bude průběžně doplňována.

Návštěvní řád

Návštěvní řád slouží zejména k úpravě bližších podmínek užívání posilovny, především pak také pro zvýšení ochrany zdraví a bezpečnosti návštěvníků posilovny. Každý návštěvník je povinen obeznámit se u vstupu do haly Cihelna Buchlovice s tímto návštěvním řádem. Uhrazením ceny vstupu návštěvník vyjadřuje výslovný souhlas s tímto návštěvním řádem a zavazuje se dodržovat tento návštěvní řád a pokyny zaměstnanců provozovatele.

I. PROVOZ POSILOVNY, PROVOZNÍ DOBA

 1. Posilovna je určena ke sportovnímu využití.
 2. Posilovna je otevřena v návaznosti provozní dobu multifunkční haly Cihelna Buchlovice.

II. PRAVIDLA CHOVÁNÍ V POSILOVNĚ, ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE, APOD.

 1. Při využívání služeb posilovny jsou všichni povinni řídit se pokyny Provozního řádu a Návštěvního řádu posilovny.
 2. Návštěvník posilovny je zodpovědný za to, že je informován svým lékařem o svém zdravotním stavu a o vhodnosti posilování pro jeho osobu.
 3. Každý je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav a nelze přenášet odpovědnost na druhou osobu.
 4. Provozovatel nenese odpovědnost za zranění či úrazy vzniklé nesprávnou manipulací s jakýmkoli zařízením posilovny či nesprávným prováděním cviků. Jakékoli zranění je nutno bezodkladně hlásit zaměstnanci sportovní haly.
 5. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí kdokoli ohrozit své zdraví ani zdraví ostatních. Každý je povinen se chovat slušně a ohleduplně k ostatním v posilovně. Přemisťování cvičebních strojů, stojanů a ostatního vybavení posilovny není dovoleno.
 6. Osoby mladší 18 let musí cvičit pouze za přítomnosti dospělé osoby. Osoby mladší 18 let se mohou pohybovat v prostorách posilovny jen za přítomnosti dospělé osoby.
 7. Vstup do posilovny je povolen pouze v čisté, pevné obuvi a ve vhodném a čistém sportovním oblečení. Z hygienických důvodů je při cvičení na posilovacích strojích povinností používat ručník.
 8. Veškeré svršky včetně venkovní obuvi je každý povinen uložit jen na místě k tomu určeném.
 9. Jakoukoli krádež či ztrátu osobních věcí je nutno ohlásit zaměstnanci sportovní haly.
 10. Návštěvníci, kteří používají šatní skříňky, si mohou ponechat cennosti u obsluhy posilovny. Provozovatel posilovny za uložené věci neručí a neodpovídá za případně způsobenou škodu na uložených věcech ani jiných věcech ponechaných v prostorech posilovny.
 11. Veškeré zařízení posilovny je využíváno na vlastní nebezpečí. Před započetím každého cvičení je povinnost se přesvědčit, zda stroje či zařízení posilovny nejeví známky poškození či závady, které by bránily jejich bezpečnému užití. V případě zjištění jakéhokoli poškození či závady je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit zaměstnanci sportovní haly. Cvičení s takovýmto zařízením je zakázáno!
 12. Každý je odpovědný za dodržování pořádku v celém prostoru haly, za ochranu majetku provozovatele a za škody vzniklé porušením Provozního řádu a Návštěvního řádu. Všichni jsou povinni respektovat také vnitřní předpisy sportovní haly a pokyny zaměstnanců provozovatele sportovní haly. Veškeré zjištěné závady a havárie v prostorách sportovní haly je povinností nahlásit zaměstnanci sportovní haly.
 13. V prostorách posilovny platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných omamných, psychotropních či návykových látek. Stejně tak je zakázán vstup pod vlivem alkoholu a jiných omamných, psychotropních či návykových látek.
 14. Každý zodpovídá za ztrátu, zničení či poškození majetku provozovatele v plné výši, byť k této škodě došlo v důsledku neúmyslného jednání. Ten, kdo způsobí škodu, je povinen ji provozovateli nahradit bez zbytečného odkladu.
 15. Po skončení cvičení je každý povinen po sobě uklidit cvičební nářadí a náčiní na k tomu vyhrazené místo a uvést cvičební stoje zpět do původního stavu a polohy.
 16. Návštěvník je povinen se v zařízení pohybovat a chovat tak, aby svým jednáním nerušil ostatní návštěvníky, nezpůsobil jim újmu na zdraví, neohrozil je ani neomezil a neznečisťoval a nepoškozoval vybavení, zařízení posilovnu či budovu.
 17. Návštěvník nesmí ovládat ani sahat na elektrické spotřebiče, rozvaděče, ovladače vzduchotechniky a jiné. Při výpadku elektrické energie je návštěvník povinen setrvat v klidu na místě dbát pokynů zaměstnanců sportovní haly. Při jiném, závažném nebezpečí (požáru, výbuchu apod.) je povinen neprodleně opustit prostory zařízení nejbližším východem a dbát pokynů obsluhy.
 18. V případě porušení podmínek užívání posilovny může být návštěvník z posilovny zaměstnancem provozovatele vykázán a v takovém případě je povinen bezodkladně prostory posilovny opustit.

V případě nebezpečí, ohrožení nebo úrazu volat

Záchranná služba 155          Policie 158          Hasiči 150          Tísňová linka 112

 

Tento provozní řád je platný od: 19. 9. 2022

Za provozovatele: Mgr. Pavla Večeřová - starostka Městyse Buchlovice

 

REZERVACE

Kliknutím na rezervaci souhlasím s provozním řádem posilovny.

Objednáním rezervace souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Do poznámky je třeba zadat obec trvalého pobytu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Počasí

dnes, sobota 13. 4. 2024
oblačno 22 °C 10 °C
neděle 14. 4. zataženo 24/12 °C
pondělí 15. 4. slabý déšť 15/9 °C
úterý 16. 4. slabý déšť 9/5 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie