Městys Buchlovice
MěstysBuchlovice

ODPADY

Jak nakládat s odpady v Buchlovicích

Vážení spoluobčané,

MESOH (motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství) je moderní řešení, které umožňuje evidenci adresného třídění a následné snížení ročního poplatku za svoz odpadu dle úrovně třídění zapojené domácnosti.

Kdo se již do MESOH zapojil - zde si po přihlášení může ověřit, kolik šetří na ročním poplatku.

Svoz odpadu 2024 

Sběr nebezpečného odpadu 2024 

Obecně závazná vyhláška městyse Buchlovice č. 5/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
 

PRO PRÁVNICKÉ A PODNIKAJÍCÍ OSOBY:
Žádost o zapojení do systému odpadového hospodářství městyse Buchlovice
Ceník za využití systému odpadového hospodářství městyse Buchlovice

 

Občan může zapojením do MESOH pouze získat:

 • spravedlivý systém platby za odpady
 • pohodlné třídění odpadů přímo v domácnosti
 • dokonalý přehled o svém odpadu on-line
 • dobrý pocit, že dělám dobrou věc

Pokud budete řádně třídit odpad a předcházet jeho vzniku, tak můžete dosáhnout až na slevu 70% z poplatku.

Slovo z radnice občanům

moje odpadky
přihlaste se ke svému odpadovému účtu - manuál

Pobavte se na videích o odpadu, shlédněte je až do konce a ušetříte.

některé vybíráme:

SBĚRNÝ DVŮR v Buchlovicích

Aktuální informace naleznete na webu www.biokomp.cz 

biokomp

BIOKOMP s.r.o.

Provozovna Křížné cesty, Buchlovice

Letní provoz (1.4. – 31.10.)
Po - Pá 07:00 – 17:00 hod.
Sobota 08:00 – 12:00 hod.

Zimní provoz (1.11. – 31.3.)

Po - Pá 07:00 – 16:00 hod.
Sobota 08:00 – 12:00 hod.

Nakládání nakladačem pouze Po - Pá 7:00 - 15:00,
v sobotu a celou provozní dobu možná vlastní ruční nakládka.
e-mail: kompostarna@biokomp.cz


Hradišťská 908 687 08 Buchlovice

 

web:  www.biokomp.cz
mobil: 731 506 341
telefon: 572 595 058

Bankovní spojení: 7280682/0800
 

Ceny a soubory ke stažení

Buchlovské znovužitnosti

lletecký pohled

 BIOKOMP (128.07 kB)    BIOKOMP (127.99 kB)

SBĚRNÝ DVŮR – ZMĚNY OD 1.1.2022

Dle rozhodnutí starostů obcí mikroregionu Buchlov jsou přebírány odpady od občanů obcí mikroregionu Buchlov (po předložení občan. průkazu a identifikaci občana) takto:

ZDARMA BEZ OMEZENÍ MNOŽSTVÍ:

 • tříděné odpady – papír, sklo, dřevo, plasty, bioodpady, výkopová zemina ze zahrad (drny, hlína s plevelem, mechem, kořenové baly apod.)
 • objemný odpad – dřevotřískový nábytek, kočárky, koberce, matrace atd.

 

STAVEBNÍ ODPADY se NEBŘEBÍRAJÍ ZDARMA, každý občan zaplatí dle ceníku BIOKOMP s.r.o.: stav. sutě (cihly atd.), beton, pěnoplynosilikáty (siporex), asfalt.                                                          

 Sutě - cihly: 0,63 Kč/kg               

 Beton: 0,24 Kč/kg

 

PNEUMATIKY (a nadále i elektroodpad) odevzdávají v rámci zpětného odběru zdarma BEZ OMEZENÍ MNOŽSTVÍ.

 

POVINNOSTI původce odpadů na sběrném dvoru

 • V kanceláři evidence ohlásit druh přiváženého odpadu.
 • Občané mikroregionu Buchlov předloží občanský průkaz. Provozovatel sběrného dvora BIOKOMP s.r.o. – referentka evidence, zkontroluje totožnost osoby, do programu v PC zapíše příjmení a jméno občana, číslo popisné.
 • Na silniční váze se odpad zváží.
 • Roztřídění odpadu je nejlépe provést už doma.
 • Odpad v pytlích NESMÍ obsahovat bioodpad a jakékoliv tříděné suroviny.
 • Je třeba respektovat pokyny z kanceláře evidence a obsluhy sběrného dvora.

 

 

 

Článek QR platba - Buchlovice.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 411.84 kBQR

NOVINKA (od roku 2024) ... za 2 minuty polatek uhrazen i se slevou 

Jak probíhá MESOH rok ...

Období MESOH roku není shodný s kalendářním rokem ale trvá od 1. 10. předchozího roku do 30. 9. roku následujícího. Po jeho skončení následuje kontrola odpadových účtů.

Vážení uživatelé systému MESOH, k 30. 9. bylo ukončeno období pro vyhodnocení třídění odpadů a slev pro následující kalendářní rok.

Po 30.9. prosíme o kontrolu, zda jsou všechny údaje ve Vašem odpadovém účtu správné. Případné změny, doplnění chybějících svozů apod. lze uplatňovat do 30. 11. na e-mail kolektiv@mojeodpadky.cz. Po tomto datu již nebude možné reklamaci uplatnit. Vždy prosím uveďte vaše IDS (ID stanoviště), příp. adresu stanoviště nebo použijte vzor e-mailu viz níže:

____________

Dobrý den,
po kontrole svého účtu Buchlovice č.p. XXX Vás prosím o doplnění následujících údajů:

 • XX. XX. 2022 - papír pytel 3x
 • XX. XX. 2023 - plast pytel 2x
 • XX. XX. 2022 - papír balík 2x
 • Děkujeme.

_____________

Od 1. 10. minulého roku začal nový MESOH rok, jehož vyhodnocení proběhne zase až na podzim tohoto roku.

Než se dostanou výsledky vyhodnocení MESOH roku do účetního systému městyse Buchlovice, není známá skutečná výše slevy pro poplatníky - účastníky MESOHu. Proto s platbou poplatků za odpady vyčkejte až po 1.3. běžného roku. Způsob úhrady naleznete v sekci Místní poplatky.

Děkujeme, že třídíte a snižujete produkci odpadů!


 

textil

textil

 

Kolektivní systém pro zpětný odběr elektrozařízení

 

Také si můžete zahrát  mobilní hru Zrecykluj to!, která zábavnou formou učí, jak a proč vysloužilé elektro třídit a recyklovat.

https://www.zrecyklujto.cz/

 

 

Sběr nebezpečného odpadu 2023

 

Upozornění městyse Buchlovice

Poplatky za svoz komunálního odpadu pro rok 2023 bude možné platit až po 1.4.2023, na základě ročního vyúčtování systému pro nakládání s odpady MESOH.

 

 

 

ekolamp

 

ekolamp

mesoh 2022

Dobrá zpráva: ochota českých domácností třídit elektroodpad roste!

 

Pryč jsou doby, kdy lidé vyhazovali vysloužilé elektrospotřebiče do popelnic na komunální odpad nebo v horším případě do volné přírody na černé skládky. Stále více lidí si totiž uvědomuje, že to, jak žijeme, můžeme do značné míry ovlivnit my sami. Třeba tím, že začneme ještě důsledněji třídit odpad z domácností.

 

Ochota občanů aktivně se podílet na recyklaci elektroodpadu roste, vyplývá z průzkumů společnosti EKOLAMP, která zdarma zajišťuje sběr a recyklaci nefunkčních elektrozařízení. Ekologické smýšlení a ochota třídit elektroodpad je znát i na celkovém objemu sebraných a recyklovaných elektrozařízení. V roce 2021 se v České republice prostřednictvím kolektivního systému EKOLAMP podařilo sebrat téměř 4200 tun světelných zdrojů, velkého a malého elektra. Před pěti lety to bylo jen něco přes 1500 tun. To představuje téměř trojnásobný nárůst. A oproti roku 2005, kdy byla v Česku zákonem zavedena povinnost zpětného odběru vysloužilých světelných zdrojů a elektrospotřebičů, se objem odevzdaného elektroodpadu zvýšil 17krát.

 

Ze sebraných světelných zdrojů a velkého a malého elektra se po recyklaci k dalšímu využití předá více než 90 % materiálů. Získané kovy, plasty či sklo pak slouží k další výrobě, případně jako technický materiál. Díky pečlivému sběru se navíc zabrání znečištění přírody, ke kterému by mohlo dojít, pokud by se škodlivé látky z nerecyklovaných zařízení dostaly do půdy nebo vody.

 

V Buchlovicích můžete vysloužilá elektrozařízení odevzdat ve sběrném dvoře BIOKOMP, s.r.o. Hradišťská 908, Buchlovice 

Letní provoz (1.4. – 31.10.) Po - Pá 07:00 – 17:00 hod. Sobota 08:00 – 12:00 hod.
Zimní provoz (1.11. – 31.3.) Po - Pá 07:00 – 16:00 hod. Sobota 08:00 – 12:00 hod.                                        

Světelné zdroje pak můžete zanést také do malé sběrné nádoby, která je umístěna v budově městyse Buchlovice.

 

Zpětný odběr světelných zdrojů a dalších elektrozařízení pro Buchlovice zajišťuje neziskový kolektivní systém EKOLAMP. Ten se zaměřuje na zpětný odběr světelných zdrojů (lineární i kompaktní zářivky, výbojky, halogenové, wolframové i LED žárovky) a velkých i malých elektrozařízení (domácí spotřebiče, spotřební elektronika, zařízení reprodukující zvuk či obraz, elektrické a elektronické nástroje, hračky či vybavení pro volný čas a sport). Více informací získáte na stránkách www.ekolamp.cz.

http://www.ekolamp.cz

Ekolamp (128.58 kB)

 

 

 

Poplatek za odvoz komunálního odpadu (popelnice v obci) lze uhradit v hotovosti na pokladně                         Úřadu městyse Buchlovice  od 1. března 2022.

PLASTOVÉ PYTLE NA SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU (PLAST, PAPÍR) SE BUDOU VYDÁVAT NA TURISTICKÉM INFORMAČNÍM CENTRU V BUCHLOVICÍCH NA KONCI LEDNA 2022.

(předem vyhlásíme rozhlasem, na FB, na webu atd.)

 

PYTLE MOHOU BÝT JAKÉKOLIV BARVY NA PLAST I PAPÍR, ROZHODUJÍCÍ JE NALEPENÝ QR KÓD. PROSÍME OBČANY O UMÍSTĚNÍ QR KÓDU NA VISAČKU NEBO ALESPOŇ V HORNÍ ČÁSTI PYTLE

(JEDEN PYTEL = JEDEN QR KÓD)

ekokom

 • Je důležité třídit! Nyní ještě víc, než dříve!

  Od 1. ledna letošního roku je v naší republice v platnosti nový zákon o odpadech, který byl avizovaný již dlouhou dobu. Jedna z nejzásadnějších změn se týká limitu množství odpadu uloženého na skládku, resp. do životního prostředí. Je to „dědictví“, které zanecháváme ve více než hojné míře dalším generacím. Pro toto obrovské množství je třeba změnit systém nakládání s odpady a na skládku ukládat jen nejnutnější množství odpadu, který každý z nás vyprodukuje.

  Co to pro nás znamená?

  Aby to bylo názornější, nejprve shrneme, jak je s odpadem nakládáno v našem městysi.

  Tříděný odpad (plasty, papír, sklo, kov, oleje, textil…) můžeme odevzdávat v menším množství do kontejnerů na určených místech, ve větším množství na sběrný dvůr. Již léta je v Buchlovicích taky zavedený pytlový sběr plastu a od začátku letošního roku jsme přidali pytlový svoz papíru.

  Místa s kontejnery na tříděný odpad mají taky svá slabá místa, neboť ne každý dodržuje zákonem daná pravidla pro nakládání s odpady. Jedná se např. o některé podnikatele, kteří mají mít dle zákona své odpadové hospodářství, a odpady vznikající při jejich podnikatelské činnosti nesmějí ukládat na tato veřejná místa pro odkládání odpadu pro běžné občany. Tímto nám navyšují množství odpadu a my za ně platíme svoz a likvidaci odpadu z jejich podnikatelské činnosti.

  U těchto tříděných komodit odpadu se předpokládá další využití - recyklace, a tudíž platíme pouze za jejich svoz a zpracování, popř. další dotřídění.

  Bioodpad (posečená tráva, vyhrabané listí, větve, popel ze dřeva…) – pro tento druh odpadu máme v domácnostech rozdány kompostéry nebo jej můžeme odvézt ve větším množství na sběrný dvůr. Je možnost si na větší množství nechat přistavit kontejner od pracovníků Služeb městyse Buchlovice.

  Zde je velmi důležité NEDÁVAT tento druh odpadu DO POPELNIC NA SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD, neboť má vysokou hmotnost. Narůstá nám tím množství uloženého odpadu na skládku. Nejen že tam tento druh odpadu nepatří, ale taky se nám započítává do zákonem určeného limitu (pro rok 2021 je to 200 kg/osobu/rok).

  Pokud nemáte kompostér, bude v průběhu letošního roku možnost jej získat z dotace, kterou jsme pro tento účel získali. V případě zájmu kontaktujte paní Ivetu Rosůlkovou na tel. 725 453 163.

  Směsný komunální odpad (SKO) – to je odpad, který již nelze žádným způsobem vytřídit, a tudíž musí skončit na skládce. Za uložení odpadu na skládku platíme poplatek, který postupně narůstá a bude dále prudce narůstat (pro letošní rok je to 800 Kč/tuna). Tato komodita odpadu je zásadní pro stanovení výše poplatku pro občany dle OZV č. 06/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a dle obecně závazné vyhlášky  č. 01/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Buchlovice.

   

  A nyní zjednodušeně něco o novém zákoně o odpadech a jeho dopadu na obce a jejich občany.

  Cílem vytvoření nové odpadové legislativy je minimalizovat množství odpadu ukládaného do životního prostředí. Vychází se z požadavků a pravidel Evropské unie a k dosažení vytyčených cílů mají posloužit dva základní nástroje.

  Prvním z nich je zvyšování poplatku za uložení odpadu na skládku.

  Dílčí základ poplatku za ukládání využitelného odpadu

   

  Poplatkové období v roce

  ROK

  2021

  2022

  2023

  2024

  2025

  2026

  2027

  2028

  2029

  2030 a dále

  Kč/tuna

  800

  900

  1000

  1250

  1500

  1600

  1700

  1800

  1850

  1850

   

  A druhým nástrojem je snižování limitu množství uloženého odpadu na skládku na občana.

  Rok

  2021

  2022

  2023

  2024

  2025

  2026

  2027

  2028

  2029

  Množství odpadu na obyvatele v tunách

  0,2

  0,19

  0,18

  0,17

  0,16

  0,15

  0,14

  0,13

  0,12

   

  Obce a města jsou nucena s těmito novými pokyny naložit a najít systém, jak je aplikovat do reality, aby bylo daných cílů dosaženo. V budoucnosti totiž hrozí vysoké poplatky v případě překračování daných limitů.

  Pro výše uvedené, a abychom odstranili anonymitu v odkládání odpadů, a minimalizovali tak některé neřesti, se kterými se zatím setkáváme, jsme již v minulém roce nastartovali v našem městysi systém MESOH (motivační a evidenční systém odpadového hospodářství). Jeho cílem je motivovat k správnému nakládání s odpady např. dobrovolným sběrem ekobodů za vytříděný odpad, které lze následně proměnit za slevu na poplatku pro příští rok, a evidence sváženého směsného komunálního odpadu od všech občanů, která začne od dubna letošního roku. Množství ekobodů je odvislé od celkového postoje domácnosti k odpadovému hospodářství, tzn. třídění, minimalizování množství odpadů, ekologické přemýšlení již při nákupu atd.

  Občané, kteří se chovají zodpovědně, nemusí své dobré zvyky nijak měnit.

  Pokud se s množstvím odpadu uloženého na skládku v letošním roce vejdeme do limitu 200 kg /os/rok, budeme za 1 t odpadu platit 500 Kč, po překročení limitu 200 kg /os/rok v průběhu roku 2021, budeme platit již 800,- Kč/t uloženého odpadu na skládku.

  Asi jistě tušíte, že pokud se nám nebude dařit snižovat množství odpadu uložené na skládku, nezbyde nám nic jiného, než poplatky za sběr a nakládání s odpady zvyšovat úměrně množství vyprodukovaných odpadů našimi občany a vlastníky nemovitostí v našem katastru. Dejme si tedy každý z nás za úkol přemýšlet nad vším, co koupíme, kde to skončí… Je důležité si uvědomit, že za odpad, který vyprodukujeme, je třeba zaplatit. Na každém z nás záleží, jak vysoká částka to bude.

  3 základní pilíře k dosažení daných cílů:

 1. Třídit, co lze
 2. Bioodpad vracet vhodným způsobem do přírody
 3. Minimalizovat celkově množství vyprodukovaného odpad                                                                                                                                                                     Mgr. Pavla Večeřová, starostka                                            
 • Od 01.01.2021 lze evidovat i vytříděný PAPÍR - veškeré druhy papírových odpadů z domácnosti, jako například noviny, časopisy, sešity, krabice, lepenku, kancelářské papíry, obálky, jakékoliv papírové obaly od potravin či léků apod. Termíny svozu odpadu pro rok 2022 (87.18 kB).
 • S malým skluzem (koronavirová nákaza) od listopadu 2020 je systém připraven pro využití občany městyse Buchlovice, kdy od 18.11.2020 lze evidovat vytříděné PLASTY - fólie, igelitové tašky, sáčky, sešlápnuté PET lahve, obaly od pracích či kosmetických přípravků, balící fólie, obaly od CD disků, kelímky od jogurtů, krabičky od pokrmových tuků (margarín, máslo apod.) a různé drobnější plastové výrobky, do pytle spolu s plasty se můžou dávat také nápojové kartony (od mléka, džusů atd.) Dopis občanůmmanuál MESOH.
 • V roce 2019 městys Buchlovice navázal spolupráci se společností Moje odpadky s.r.o. Uherčice a připojil se k Motivačnímu a evidenčnímu systému odpadového hospodářství, známém pod zkratkou MESOH.

Stanoviště u ZáložnyStanoviště u ZáložnyStanoviště u ZáložnyStanoviště u Záložny

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Počasí

dnes, středa 24. 4. 2024
slabý déšť 5 °C 3 °C
čtvrtek 25. 4. slabý déšť 12/2 °C
pátek 26. 4. slabý déšť 14/5 °C
sobota 27. 4. jasno 15/6 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie