VČELAŘSKÝ KROUŽEK MLÁDEŽE BUCHLOVICE - CHŘIBŠTÍ VČELAŘÍCI

Milé děti, žáci a žákyně, studenti a studentky, příznivci včelařského řemesla. Základní organizace Českého svazu včelařů v Buchlovicích obnovila po delší odmlce včelařský kroužek mládeže. To, že včelaření není pouze řemeslo, ale i nádherný koníček, máte nyní možnost sami vyzkoušet. Svůj volný čas věnujte přírodě - včelám.

Rád vám budu nápomocen - Miroslav Smatana.
FORMULÁŘ PRO ZÁJEMCE O ČLENSTVÍ VE VKM BUCHLOVICE

jméno příjmení
včelařík
PSČ obec ulice čp.
adresa
e-mail mobil
kontakty


NA CO SE MŮŽEŠ TĚŠIT ?

Kroužek je pro jeho členy zdarma a od ledna 2012 se schází zpravidla jednou týdně v budově Základní školy v Buchlovicích na Komenského ulici čp. 483.
To, co se naučíme ve třídě školy s promítaním filmů, to si pak prakticky vyzkoušíme ve skutečném včelím provozu na včelnici v Buchlovicích (na Trnávkach a v sadě u Domova ). Program jednotlivých dní bude postupně včas zveřejňován a vy budete s ním seznámeni předem na schůzce příp. emailem.

Co se v průběhu roku v kroužku naučíme:

 • rozeznat včelu od jiného hmyzu, ale i dělnici, trubce a královnu v úlu
 • obydlí včel, výrobu některých dílů úlu
 • život včel v úlu, pracovní náplň dělnic, trubců, královny (včelí matky)
 • ochranu včelaře při práci se včelami
 • péči o vlastní včelstva v průběhu roku
 • nebezpečí pro včely a jak včely před ním chránit
 • jaký užitek pro lidi a přírodu včely přináší
 • med - nejčastější produkt včel - jak jej získat a zpracovat
 • malí kuchaři a cukráři - příprava a zdobení medovníků
 • malí umělci - výroba výrobků z včelího vosku
 • malí obchodníci - prodej medu a výrobků na vánočních trzích v Buchlovicích
 • co dělat, když budu chtít začít sám včelařit

  Na práci s chřibskými včelaříky se těší včelař Miroslav Smatana.
  mob. 777 103 005, email: msmat@email.cz
 • ZPĚT NA STÁNKY CHŘIBSKÝCH VČELAŘŮ