CHŘIBŠTÍ VČELAŘI
včelařský klub v přírodním parku Chřiby

ZO ČSV klub kroužek novinky fotogalerie videogalerie produkty kontakty

na co nesmí včelař v srpnu zapomenout
(zdroj - časopis Včelařství)

v rámci některého z opatření podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění ("evropská dotace") doručit sekretariátu RV ČSV
 • do 15. srpna:
  - originály dokladů prokazujících pořízení zařízení pro kočování včelstev nebo jejich úředně ověřené kopie v rámci programu racionalizace kočování včelstev
  - oznámení o stanovišti včelstev a situační náčrtek s uvedením počtu přistavených včelstev v rámci programu racionalizace kočování včelstev
 • do 20. srpna:
  - originály dokladů prokazujících pořízení zařízení nebo jejich úředně ověřené kopie v rámci opatření technická pomoc
  - originály dokladů prokazujících úhradu nákladů na rozbory medu nebo jejich úředně ověřené kopie v rámci opatření uhrada nákladů na rozbory medu
  - chovatel matek doručí sekretariátu RV ČSV seznam odběratelů včelích matek včetně počtu matek odebraných a originály dokladů nebo jejich úředně ověřené kopie prokazující počet prodaných včelích matek
  - originály dokladů prokazujících počet pořízených nových nástavkových úlů v rámci opatření obnova včelstev
  - doručení RV ČSV STORNO požadavku v rámci některého z opatření podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění ("evropská dotace"), pokud nedošlo realizaci


  svátek slaví - jména ČR Bohuslav  autor webu - Miroslav Smatana - © 2011
  mob. 777 103 005, email: msmat@email.cz • nastavte si tyto stránky jako vaše domovské

  VČELAŘSKÝ KLUB - CHŘIBŠTÍ VČELAŘI
  Propagace včelařství není nikdy dostatečná. A proto včelařský klub, kterého cílem je zaměřit se na ty zodpovědné včelaře, kteří nemají možnost prezentovat své včelařské aktivity prostřednictvím internetu. Členství v klubu je dobrovolné a zdarma. Rád vyzvednu a zpropaguji každého včelařského nadšence s působnosti v regionu pohoří Chřibů, který bude ochoten respektovat podmínky propagace. Prezentace je prováděná zejména formou fotografii a videoprezentace provozů členů klubu tak, aby si návštěvník sám mohl učinit obrázek o způsobu provádění včelařských aktivit konkrétních osob. Za cíl si klade združovat lidi z řad včelařů i nevčelařů, kteří mají vůli se v tomto oboru aktivně spolupodílet. Či už včelař, stolař, cukrář, zemědělec, vědec, obchodník nebo jenom přítel, každý ve spolku může najít svou parketu.

  Každý člen klubu může nabízet své služby a produkty svého snažení prostřednictvím tohoto webu - podmínkou je:

 • že nebude nakloněn nekalé soutěživosti, pohrdání a škození jiným členům
 • že pravdivě a v dostatečné míře představí své včelařské aktivity v obrazové podobě
 • nezatají žádné nežádoucí aspekty poškozující jméno klubu

  Zjištění nerespektování byť jednoho z uvedených bodů, oprávňuje ostatní členy k vyřazení propagace provinilce z webu a to bez obsáhlého zdůvodňování.