CHŘIBŠTÍ VČELAŘI
včelařský klub v přírodním parku Chřiby

ZO ČSV klub kroužek novinky fotogalerie videogalerie produkty kontakty

na co nesmí včelař v květnu zapomenout
(zdroj - časopis Včelařství)

 • na vystavení veterinárního povolení (osvědčení) pro kočování se včelstvy za snůškou (podmínkou je provedené vyšetření na mor včelího plodu a varroázu)
 • nahlásit na příslušný obecní úřad kočovné stanoviště a domluvit si umístění včelstev s vlastníkem pozemku
 • do 1. června nahlásit ZO ČSV požadavek na vyvíječ aerosolu (pokud ho bude objednávat), počet včelstev, která bude léčit proti varroáze (resp. jaká léčiva bude potřebovat)
 • do 5. června výbor základní organizace nahlásí okresnímu výboru požadavek na léčiva, vyvíječe, a počty včelstev ošetřených aerosolem v ukončené sezoně (včetně identifikačních údajů a podpisů osob, které toto ošetření provedly)
 • POZOR! Zmíněné úkony jsou nutnou podmínkou pro získání dotace podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v aktuálním znění ("evropská dotace")

  svátek slaví - jména ČR Monika  autor webu - Miroslav Smatana - © 2011
  mob. 777 103 005, email: msmat@email.cz • nastavte si tyto stránky jako vaše domovské

  VČELAŘSKÝ KLUB - CHŘIBŠTÍ VČELAŘI
  Propagace včelařství není nikdy dostatečná. A proto včelařský klub, kterého cílem je zaměřit se na ty zodpovědné včelaře, kteří nemají možnost prezentovat své včelařské aktivity prostřednictvím internetu. Členství v klubu je dobrovolné a zdarma. Rád vyzvednu a zpropaguji každého včelařského nadšence s působnosti v regionu pohoří Chřibů, který bude ochoten respektovat podmínky propagace. Prezentace je prováděná zejména formou fotografii a videoprezentace provozů členů klubu tak, aby si návštěvník sám mohl učinit obrázek o způsobu provádění včelařských aktivit konkrétních osob. Za cíl si klade združovat lidi z řad včelařů i nevčelařů, kteří mají vůli se v tomto oboru aktivně spolupodílet. Či už včelař, stolař, cukrář, zemědělec, vědec, obchodník nebo jenom přítel, každý ve spolku může najít svou parketu.

  Každý člen klubu může nabízet své služby a produkty svého snažení prostřednictvím tohoto webu - podmínkou je:

 • že nebude nakloněn nekalé soutěživosti, pohrdání a škození jiným členům
 • že pravdivě a v dostatečné míře představí své včelařské aktivity v obrazové podobě
 • nezatají žádné nežádoucí aspekty poškozující jméno klubu

  Zjištění nerespektování byť jednoho z uvedených bodů, oprávňuje ostatní členy k vyřazení propagace provinilce z webu a to bez obsáhlého zdůvodňování.