CHŘIBŠTÍ VČELAŘI
včelařský klub v přírodním parku Chřiby

ZO ČSV klub kroužek novinky fotogalerie videogalerie produkty kontakty

na co nesmí včelař v srpnu zapomenout
(zdroj - časopis Včelařství)

v rámci některého z opatření podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění ("evropská dotace") doručit sekretariátu RV ČSV
 • do 15. srpna:
  - originály dokladů prokazujících pořízení zařízení pro kočování včelstev nebo jejich úředně ověřené kopie v rámci programu racionalizace kočování včelstev
  - oznámení o stanovišti včelstev a situační náčrtek s uvedením počtu přistavených včelstev v rámci programu racionalizace kočování včelstev
 • do 20. srpna:
  - originály dokladů prokazujících pořízení zařízení nebo jejich úředně ověřené kopie v rámci opatření technická pomoc
  - originály dokladů prokazujících úhradu nákladů na rozbory medu nebo jejich úředně ověřené kopie v rámci opatření uhrada nákladů na rozbory medu
  - chovatel matek doručí sekretariátu RV ČSV seznam odběratelů včelích matek včetně počtu matek odebraných a originály dokladů nebo jejich úředně ověřené kopie prokazující počet prodaných včelích matek
  - originály dokladů prokazujících počet pořízených nových nástavkových úlů v rámci opatření obnova včelstev
  - doručení RV ČSV STORNO požadavku v rámci některého z opatření podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění ("evropská dotace"), pokud nedošlo realizaci


  svátek slaví - jména ČR Bohuslav  autor webu - Miroslav Smatana - © 2011
  mob. 777 103 005, email: msmat@email.cz • nastavte si tyto stránky jako vaše domovské

  DŮLEŽITÉ DOKUMENTY ČSV
 • Plán členských schůzí ZO ČSV Buchlovice a objednávka léčiv pro rok 2014
 • Zásady zvýšení účinnosti stávajícího systému tlumení varroázy při zvýšeném riziku přemnožení roztočů Varroa destructor pro období 2012 – 2013 (jaro)
 • Žádost o dotaci 1.D. ... za zazimování včelstev 2012 ... fyzická osoba
 • Plná moc k převzetí dotace 1.D.
 • Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť ČMSCH a.s.
 • Mor včelího plodu v Osvětimanech 2012
 • Oznámení stanoviště včelstev Obecnímu úřadu ... formulář 2012
 • Hlášení Obecnímu úřadu o trvalém stanovišti včelstev ... formulář 2011
 • Přihláška fyzické osoby za člena Českého svazu včelařů
 • Přihláška člena včelařského kroužku mládeže
 • Jak začít včelařit
 • Mor včelího plodu v Osvětimanech 2011
 • Smlouva o přísunu včelstev za účelem opylování hmyzomilných zemědělských plodin
 • Něco o alergii na včelí bodnutí
 • Úrazové pojištění členů ČSV a dětí VKM