CHŘIBŠTÍ VČELAŘI
včelařský klub v přírodním parku Chřiby

ZO ČSV klub kroužek novinky fotogalerie videogalerie produkty kontakty

na co nesmí včelař v květnu zapomenout
(zdroj - časopis Včelařství)

 • na vystavení veterinárního povolení (osvědčení) pro kočování se včelstvy za snůškou (podmínkou je provedené vyšetření na mor včelího plodu a varroázu)
 • nahlásit na příslušný obecní úřad kočovné stanoviště a domluvit si umístění včelstev s vlastníkem pozemku
 • do 1. června nahlásit ZO ČSV požadavek na vyvíječ aerosolu (pokud ho bude objednávat), počet včelstev, která bude léčit proti varroáze (resp. jaká léčiva bude potřebovat)
 • do 5. června výbor základní organizace nahlásí okresnímu výboru požadavek na léčiva, vyvíječe, a počty včelstev ošetřených aerosolem v ukončené sezoně (včetně identifikačních údajů a podpisů osob, které toto ošetření provedly)
 • POZOR! Zmíněné úkony jsou nutnou podmínkou pro získání dotace podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v aktuálním znění ("evropská dotace")

  svátek slaví - jména ČR Monika  autor webu - Miroslav Smatana - © 2011
  mob. 777 103 005, email: msmat@email.cz • nastavte si tyto stránky jako vaše domovské

  DŮLEŽITÉ DOKUMENTY ČSV
 • Plán členských schůzí ZO ČSV Buchlovice a objednávka léčiv pro rok 2014
 • Zásady zvýšení účinnosti stávajícího systému tlumení varroázy při zvýšeném riziku přemnožení roztočů Varroa destructor pro období 2012 – 2013 (jaro)
 • Žádost o dotaci 1.D. ... za zazimování včelstev 2012 ... fyzická osoba
 • Plná moc k převzetí dotace 1.D.
 • Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť ČMSCH a.s.
 • Mor včelího plodu v Osvětimanech 2012
 • Oznámení stanoviště včelstev Obecnímu úřadu ... formulář 2012
 • Hlášení Obecnímu úřadu o trvalém stanovišti včelstev ... formulář 2011
 • Přihláška fyzické osoby za člena Českého svazu včelařů
 • Přihláška člena včelařského kroužku mládeže
 • Jak začít včelařit
 • Mor včelího plodu v Osvětimanech 2011
 • Smlouva o přísunu včelstev za účelem opylování hmyzomilných zemědělských plodin
 • Něco o alergii na včelí bodnutí
 • Úrazové pojištění členů ČSV a dětí VKM