CHŘIBŠTÍ VČELAŘI
včelařský klub v přírodním parku Chřiby

ZO ČSV klub kroužek novinky fotogalerie videogalerie produkty kontakty

na co nesmí včelař v červnu zapomenout
(zdroj - časopis Včelařství)

 • do 1. června nahlásit ZO ČSV požadavek na vyvíječ aerosolu (pokud ho bude objednávat), počet včelstev, která bude léčit proti varroáze (resp. jaká léčiva bude potřebovat)
 • do 5. června výbor základní organizace nahlásí okresnímu výboru požadavek na léčiva, vyvíječe, a počty včelstev ošetřených aerosolem v ukončené sezoně (včetně identifikačních údajů a podpisů osob, které toto ošetření provedly)
 • POZOR! Zmíněné úkony jsou nutnou podmínkou pro získání dotace podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v aktuálním znění ("evropská dotace")
 • do 20. června doručit sekretariátu RV ČSV vyplněné požadavky na poskytnutí dotace na tato opatření:
 • technická pomoc
 • pořízení zařízení
 • pořízení nových nástavkových úlů (pouze pro začínající včelaře)
 • racionalizace kočování včelstev
 • pořízení zařízení
 • boj proti varroáze, včetně seznamů za ošetření aerosolem v sezoně s identifikačními údaji a podpisy chovatelů včel
 • obnova včelstev
 • kopie certifikátu o chovu včelích matek a kopie veterinárního povolení k prodeji včelích matek
 • k pořízení nových nástavkových úlů, přiložit potvrzení KVS o tom, že se jedná o zimní úhyn včelstev, za jehož příčinu byla stanovena nakažlivá choroba
 • rozbory medu
 • chovatelé včel uplatňují pouze v případě, že nežádá sama akreditovaná laboratoř (chovatel včel přiloží kopii dokladu o akreditaci laboratoře)

  svátek slaví - jména ČR Ladislav  autor webu - Miroslav Smatana - © 2011
  mob. 777 103 005, email: msmat@email.cz • nastavte si tyto stránky jako vaše domovské

  Od jara do podzimu aneb Jak zčít včelařit.
  Dnešní náhodný článek je na téma - Krmení včel.

  Přirozenou potravou pro včely je zejména nektarový med. Cukry řepné nebo třtinové jsou pro včely náhražkou, kterou musí zpracovat.

  Krmení cukrem.
  Včelstvo můžeme považovat za „malou chemickou továrnu“. Cukr, který včelám podáváme, je téměř čistá sacharóza. Včely cukr při podání štěpí na invertovaný cukr, který je směsí glukózy a sacharózy.
  Tímto způsobem upravený řepný nebo třtinový cukr je pro včely stravitelný. Zimování včel na cukru je poměrně velkou zátěží proti zimování na medu. Med totiž, na rozdíl od cukru obsahuje mnoho dalších důležitých látek pro výživu.

  Co nejdřív musíme udělat?
  V ČR se používá mnoho úlových systémů, různých krmítek, velikostí česen, způsobů větrání, velikostí rámků atd. Z tohoto důvodu nelze jednoznačně říci, jak postupovat před zahájením krmení. Všeobecně je nutné dodržet základní podmínky. Především provést úpravu velikosti česnového prostoru a tento prostor nesmíme v průběhu zimy při klesající teplotě zmenšovat. Pokud úl – nástavek – má větrací očko, nesmíme ho rovněž při klesající teplotě uzavírat. Je třeba si ujasnit, jaké množství cukerného roztoku budeme včelám podávat. Není dobré včelám dodat nadměrné množství cukru na zimu.
  Zavíčkované zásoby, na kterých včely zimují, jsou pro ně studené a navíc tyto nespotřebované zásoby se nám mohou v následujícím roce dostat při vytáčení do medu. Ještě horší je však pro včely nedostatek zpracovaných zásob na jaře. Doplnění těchto zásob je po zimě dost problematické a pro včely velice zatěžující. Z toho plyne jediný závěr. Každý chovatel včel se musí rozhodnou sám, jaké množství cukerného roztoku dodá včelám na zimu.

  Příprava cukerného roztoku – krmítka.
  Cukr ředíme vodou v poměru 3 díly cukru na 2 díly vody. Cukr musí být kvalitní, nejlépe krystal, ale může to být také krupice. Voda slouží k tomu, aby včely mohly snadno cukr zpracovat. Větší podíl vody není vhodný, včely musí vodu odpařit a tím se prodlužuje doba krmení. Používají se různá krmítka podle technického vybavení úlu. V některých úlech je krmítko součástí stropů. Do těchto krmítek se musí nalévat co nejvíce rozpuštěný roztok. Za velice oblíbené krmítko lze považovat děrovaná víčka (jeden kus asi 5.- Kč), která nasazujeme na sklenice tří nebo více-litrové. Do těchto sklenic můžeme dávat hrubý krystalový cukr až po hrdlo a potom dolijeme vlažnou vodou. Cukr ve sklenici rozmícháme a hned jí podáváme včelám. Jiné cukry musíme částečně rozpustit až do šedivě kalného roztoku. Za naprosto nevyhovující krmítka lze považovat sklenice - tzv. „balónky“, které znají a ještě je používají starší včelaři.

  Kdy a jak začít s krmením?
  Jednoznačně nelze stanovit dobu, ale mělo by to být v průběhu měsíce srpna. Musíme využít čas, než se začne líhnout nový plod, ze kterého budou tzv. dlouhověké včely. Pokud není žádná snůška, matky velice málo kladou. Je proto vhodně včely koncem července až počátkem měsíce srpna podnítit. Od zahájení podněcování, asi za 21 dnů než se začne líhnout plod, bychom měli krmit na zimu. Cukerný roztok podáváme v maximálních dávkách. Měli bychom dávat najednou dávku tři i více litrů. Nakrmit je vhodné v co nejkratší době. Ke zpracování zásob musíme využít starých včel, které se budou ztrácet v první polovině září. Takto ušetříme mladé vylíhlé včely od zpracování těchto zásob.
  Většina včelařů podává cukerný roztok večer a do všech úlů najednou. To lze jenom při menším počtu včelstev. Je celkem jedno, zda krmení budeme podávat i v průběhu dne. Můžeme podávat roztok také jenom části včelstev a zbytku následující den. V době krmení není vhodné ve včelách provádět jiné další zákroky.
  Slídivost včel – loupeže.
  Slídivost včel je jejich přirozená vlastnost, která mnohdy končí loupeží. Nejčastěji k loupežím dochází při nekvalitní matce ve včelstvu. V takovém případě nepomůže zužování česnového prostoru ani jiné zákroky. Dalším důvodem loupeží při krmení je možnost přístupu do prostoru krmítka jinou cestou než z úlu. Také musíme dávat pozor na sklad souší. Mnohdy nepochopitelným způsobem se nám včely do prostoru těchto skladů dostávají.

  zpracoval Josef Ševčík, lektorovali Ing. Dalibor Titěra CSc. a Mgr. Jarmila Machová, jazyková úprava Mgr. Kateřina Veselá
  - všechny články lze stáhnout
  zde