CHŘIBŠTÍ VČELAŘI
včelařský klub v přírodním parku Chřiby

ZO ČSV klub kroužek novinky fotogalerie videogalerie produkty kontakty

na co nesmí včelař v dubnu zapomenout
(zdroj - časopis Včelařství)

 • do 31. března nahlásit na příslušné pracoviště Státní veterinární správy kočovný plán (platí pro kočovné včelaře)
 • nejpozději do 15. dubna provést jarní ošetření včelstev proti varroáze nátěrem včelího plodu přípravkem M-1 AER a souběžně udělat fumigaci dle návodu pro jarní přeléčení včelstev
 • zúčastňovat se odborných přednášek či jiných forem sebevzdělávání pro zvýšení úrovně svých znalostí a dovedností

  svátek slaví - jména ČR Valérie  autor webu - Miroslav Smatana - © 2011
  mob. 777 103 005, email: msmat@email.cz • nastavte si tyto stránky jako vaše domovské

  Od jara do podzimu aneb Jak zčít včelařit.
  Dnešní náhodný článek je na téma - Slunovrat – smetence – ošetření souší.

  Letní slunovrat je právem považován za začátek včelařského roku. Je to také čas přípravy včel na přežití během dlouhé zimy a pro včelaře zajištění dobrých výsledků v následující včelařské sezóně.

  Podletí.
  V přírodě postupně mizí zdroje snůšky kromě pozdních medovicových. V úlech se staršími matkami ustává plodování zejména do plástů, ve kterých nebyl nikdy žádný plod. Také klesá stavební činnost včel. Je nejvyšší čas provést výměny starých a málo výkonných matek a z prostoru, v němž bude včelstvo zimovat, je třeba odstranit nedostavěné mezistěny. Nesmíme odstraňovat pylové zásoby a necitlivě do rozmístění těchto zásob zasahovat. Je vhodné v první polovině července odstranit nebo vyřezat stavební rámky s trubčím plodem. Jinak by to byl dobrý „domov“ pro roztoče varroa destructor. Trubci, kteří se líhnou ke konci července a později, nedospějí a z chovatelského hlediska nemají žádný význam. Nesmíme zapomenou provádět kontrolu přirozeného spadu roztočů varroa destructor.

  Kdy zmenšit úlové prostory?
  Nelze jednoznačně stanovit přesnou dobu. Záleží to zejména na snůškových podmínkách, ale rozhodně po 20. červenci je pro to nejvyšší čas. Je to doba, kdy musíme začít s intenzivní přípravou včelstva na zimu. Měli bychom včelám odstranit medovicové medy, na kterých včely špatně zimují. Provést kontrolu množství plodu a podle tohoto zjištění se rozhodnout, v jak velkém úlovém prostoru bude včelstvo zimovat. Rozhodující je množství plodu v plodišti a nikoliv množství včel. Koncem srpna a počátkem září dojde k prudkému poklesu početního stavu včel a v úlu zůstanou pouze dlouhověké včely. Dále provedeme kontrolu stavu zásob. Včelstvo má mít alespoň 3 až 5 kg. Pokud tomu tak není, okamžitě po zrušení medníků – zmenšení úlového prostoru, zásoby doplníme cukerným roztokem v poměru 1:1, neboť je nebezpečí, že včelstvo může i v tuto dobu, pokud není naprosto žádná snůška, padnout hlady.

  Podle čeho se rozhodnout?
  Při zjištění, že má matka v úlu zakladené alespoň dvě třetiny souší úlového prostoru (plod, vajíčka), neměli bychom tento prostor už zmenšovat. U rámkové míry 39x24 cm by to měly být dva nástavky.
  Když tomu tak není, je lépe nechat včelstvo zimovat v menším prostoru. Početní stav starých včel, které se budou z nedostatku prostoru vyvěšovat na česně, není rozhodující. Tyto včely využijeme pouze pro krmení. Počátkem září nám odejdou. Vyzimované silné včelstvo s velkým počtem tzv. dlouhověkých včel v dobrém zdravotním stavu je zárukou dobrých výsledků v další sezóně i bez větších zákroků na jaře následujícího roku. Zazimovaní „slaboši“ jsou na jaře ještě slabší a vyžadují mnoho zákroků při ošetřování.

  A jak dál?
  Pokud není žádná snůška, měli bychom včelstvo trochu podnítit přibližně 1 kg cukru na litr vody. K účelu podněcování jsou optimální stropní krmítka s víčky. Můžeme také použít suchý cukr, který mírně navlhčíme vodou. Lze to jenom u takových krmítek, do kterých mají včely přímý přístup. Tímto způsobem vytvoříme ve včelstvu „umělou“ snůšku. Včely budou krmit matku a ta se opětovně rozklade.
  Z tohoto plodu budou včely tzv.“dlouhověké“ a do zimy si dokážou vytvořit dostatek tukových tělísek. Při použití jiných krmítek musíme včely pobízet v menších dávkách několik dnů. U včelařů s větším počtem včel je to značně zatěžující.

  Smetence.
  V průběhu měsíce července si můžeme snadno rozšířit stav včelstev ve svém včelíně formou smetence. Je několik způsobů, jak to lze provést, ale především musíme mít k tomuto účelu kladoucí matku. Velice snadno to lze provádět u nástavkových úlů bez ohledu na rámkovou míru. Celý nástavek s větší rámkovou mírou nebo alespoň dva nástavky s menší rámkovou mírou položíme na jiné dno úlu.
  Ke včelám okamžitě přidáme matku v uzavřené klícce a mírně je budeme krmit. Asi za dva až tři dny provedeme kontrolu. Když zjistíme, že kolem klícky je postaveno alespoň trochu včelího díla, je to pro nás signál, že včely mají o matku zájem. Odstraníme uzávěr a přes medocukrové těsto matku uvolníme do včelstva.
  Dalším způsobem lze vytvořit smetenec tak, že z několika úlů smeteme za pomoci smyku alespoň 1 kg včel do rojáku, kam pověsíme v uzavřené klícce matku. Roják na několik hodin odložíme do studené místností. Smetenec musíme v rojáku trochu pokrmit alespoň medocukrovým těstem. Vystrojíme si nový úl a na něj položíme další prázdný nástavek. Za několik hodin tento smetenec vysypeme do úlu a matku v uzavřené klícce pověsíme mezi rámky. Tu opět za dva až tři dny uvolníme přes medocukrové těsto.
  K usazení smetence lze také použít narkotizační prostředek Apinar. Smetenec nemusíme uložit vůbec do studené místnosti. Včely v rojáku mírně narkotizujeme. Když přestanou hučet, můžeme je přímo vysypat do úlu. V tomto případě lze matku přidat tzv. „naostro“ vhozením mezi včely. Na místo Apinaru lze také použit Ledek 30.

  Zavíječ voskový – likvidátor včelího díla.
  Společně se včelou žije v přírodě také „zavíječ voskový“, který je znám u včelařů pod lidovým názvem „motýlice“. Jenom náhodně můžeme zavíječe najít v úlu. Může to být jenom tehdy, pokud včelstvo dlouhodobě neobsadí celý úlový prostor. Tento motýl se snadno dostane i do dobře uzavřeného skladu souší. Samička za několik hodin dokáže naklást až několik tisíc vajíček. Z těchto vajíček se asi za týden líhnou larvičky a ty se za tři až čtyři týdny dostanou do stádia kukly a to už začíná pohroma ve skladu včelího díla.
  Včelí dílo – souše – bychom měli před uložením nechat tzv. „olízat“ včelám v úlech. (Lze to provádět pouze u menšího počtu včelstev). I ten nejlepší medomet nedokáže naprosto do sucha očistit souše. Pokud není snůška, včely to zvládnou cca za 24 hodin. Tyto souše ukládáme podle možnosti vzdušně, ale nikdy ne do „komínku“. Včely by se už k uloženému dílu neměly dostat. K likvidaci zavíječe včelaři nejvíce používají sirné knoty. Sklad souší by se měl každých deset dnů vysířit.
  Ošetřovat souše musíme až do té doby, dokud teplota trvale neklesne pod + 10 st. C. Stále více včelařů si pořizuje chlazené sklady. Vyplatí se, protože plásty skladované v chladu a suchu včely daleko ochotněji přijímají.

  zpracoval Josef Ševčík, lektorovali Ing. Dalibor Titěra CSc. a Mgr. Jarmila Machová, jazyková úprava Mgr. Kateřina Veselá
  - všechny články lze stáhnout
  zde