CHŘIBŠTÍ VČELAŘI
včelařský klub v přírodním parku Chřiby

ZO ČSV klub kroužek novinky fotogalerie videogalerie produkty kontakty

na co nesmí včelař v únoru zapomenout
(zdroj - časopis Včelařství)

 • odebrat vzorky na vyšetření přítomnosti roztoče Varroa destruktor (nezapomeňte, že doba od očistění podložky po poslední fumigaci musí být alespoň 30 dní; jinak je vorek zkreslený a neodpovídající skutečnosti)
 • včelaři kočující se včelstvy musejí současně požádat o provedení rozboru měli na přítomnost původce moru včelího plodu
 • chovatelé matek musejí navíc zaslat vzorek včel na vyšetření ohledně výskytu nosemy a roztočíka
 • zúčastňovat se odborných přednášek či jiných forem sebevzdělávání

  svátek slaví - jména ČR Gizela  autor webu - Miroslav Smatana - © 2011
  mob. 777 103 005, email: msmat@email.cz • nastavte si tyto stránky jako vaše domovské

  Od jara do podzimu aneb Jak zčít včelařit.
  Dnešní náhodný článek je na téma - Důležité.

  Už mnoho let včely obtěžuje parazit včelího plodu Varroa destructor. Česká republika má velice dobře zpracovaný postup při tlumení tohoto parazita ve způsobu i v samotných přípravcích. Likvidovat tohoto parazita až v říjnu, je mnohdy pozdě.
  Už v polovině června, tj. v době největšího rozvoje včelstva, bychom měli každých 24 hodin kontrolovat přirozený spad těchto roztočů. K tomuto účelu nejlépe slouží tzv. varroa dno, které by mělo být součástí každého moderního úlu. Podložky, které používáme pro kontrolu spadu, nelze použít. Tyto podložky musíme upravit sítem nejdříve silným a pak na vrchu jemným, aby včely nemohly roztoče vymést z těchto podložek. Ve včelařských prodejnách lze tato síta zakoupit. Když se před několika lety započalo s monitoringem přirozeného spadu, tehdy se za nebezpečnou situaci považoval spad 10 roztočů za 24 hodin. V současné době lze považovat za nebezpečnou situaci už vůbec i minimální spad roztočů a je to pro nás signál, že musíme provést nějaké preventivní opatření.
  K tomuto účelu lze použít desky s kyselinou mravenči pod obchodním názvem Formidol. Kromě toho, že výpary kyseliny mravenčí zabíjí roztoče, neutralizují spory nosemózy. Podmínkou je dodržení metodického pokynu, který je přiložen v obalu. Nejvhodnější umístění těchto desek je mezi nástavky.
  V podmetu, tj. na dně úlu, mohou včely tyto výpary usměrňovat směrem z úlu ven. Desky s kyselinou mravenčí můžeme vkládat do včelstva i opakovaně.
  Včasným preventivním opatřením při tlumení tohoto roztoče, uchráníme dlouhověké včely, které nám budou v dalším roce vychovávat na jaře novou generaci včel.
  Gabon pod názvem PF 90, nebo PA 92 je vázán veterinárním předpisem. Přípravek lze používat až po sundání nástavků s medem. I když se jedná o velice účinný tlumící prostředek při silném zamoření v průběhu roku, nemusí se nám podařit zachránit včelstvo před úhynem.

  zpracoval Josef Ševčík, lektorovali Ing. Dalibor Titěra CSc. a Mgr. Jarmila Machová, jazyková úprava Mgr. Kateřina Veselá
  - všechny články lze stáhnout
  zde