CHŘIBŠTÍ VČELAŘI
včelařský klub v přírodním parku Chřiby

ZO ČSV klub kroužek novinky fotogalerie videogalerie produkty kontakty

na co nesmí včelař v březnu zapomenout
(zdroj - časopis Včelařství)

 • zúčastňovat se odborných přednášek či jiných forem sebevzdělávání pro zvýšení úrovně svých znalostí a dovedností
 • nahlásit na příslušné pracoviště Státní veterinární správy kočovný plán (platí pro kočovné včelaře)
 • provést jarní ošetření proti varroáze nátěrem plodu přípravkem M-1 AER

  svátek slaví - jména ČR Arnošt  autor webu - Miroslav Smatana - © 2011
  mob. 777 103 005, email: msmat@email.cz • nastavte si tyto stránky jako vaše domovské

  Od jara do podzimu aneb Jak zčít včelařit.
  Dnešní náhodný článek je na téma - Kdo jsou vlastně trubčice – trubcokladné matky ?

  Včelaři občas tvrdívají: „V úlu mám trubcokladnou matku a nemohu ji najít“. Trubcokladnou matku nelze najít, neboť se jedná o nezjištěný počet včel, které kladou neoplozená vajíčka. Včela má stejné pohlavní orgány jako matka kromě semenného váčku. Když nemohou včely krmit otevřený plod, začnou chaoticky klást vajíčka. Včely budou tento plod víčkovat (tzv. hrboplod) a za 24 dnů se budou líhnout trubci, z chovatelského hlediska bez významu. Takovému včelstvu přidávat oplozenou matku se daří jen obtížně. Pokud bychom takové včelstvo chtěli nějakým způsobem zachránit, musíme nejdřív donutit včely krmit otevřený plod, který odebereme z jiného včelstva, ale i tak je pravděpodobnost přijetí matky minimální. Je lepší trubcokladné včelstvo zrušit a snadno si formou oddělku pořídit jiné.

  Oddělky.
  Je to velice snadný a jednoduchý způsob rozšíření početního stavu včelstev. Ze všeho nejdříve si musíme zajistit kvalitní oplozenou matku. Nejlépe z nějakého vyššího chovu. Všechny tyto chovy rozchovávají matky z kvalitního a ověřeného materiálu. Seznam všech chovů bývá v časopisu Včelařství.
  Samotný způsob tvorby oddělku je velice jednoduchý. Do připraveného úlu vložíme jako první od česna rámek s mezistěnou a další prázdnou souš. Z některého včelstva, nebo z více včelstev odebereme tři až pět rámků s velkým počtem včel s maximálně zavíčkovaným plodem. Další rámky budou rovněž souše. Se zbytkem volného prostoru se nemusíme nikterak zabývat. Samotnou matku vložíme do vhodné přidávací klícky a část této klícky vyplníme medocukrovým těstem. Přístup k tomuto těstu pro včely uzavřeme. Klícku s matkou pověsíme mezi plásty, ve kterých je plod a to tak, aby měly včely maximální kontakt s matkou. Oddělek musíme trochu pokrmit. Asi za dva až tři dny odstraníme uzávěr medocukrového těsta a tím včely uvolní matku z klícky. Velice jednoduše poznáme přijetí matky. Oddělek nehučí, včely na česně se neklepou a nosí pyl. Tento oddělek je vhodné po přijetí matky postupně posilovat plodem z jiných včelstev, ale bez včel. Včely do doby krmení musí obsedat u větší rámkové míry (alespoň 10 rámků). U nízkých nástavků takové včelstvo musí obsadit alespoň dva nástavky.

  Výměny matek, proč ?
  Kvalitní matka, dobrý zdravotní stav včelstva a správná činnost včelaře při ošetřování včel v průběhu roku, to je základ dobrých výsledků. Každé včelstvo musí mít svou matku, která je takovým řídícím centrem. Chování celé skupiny vždy ovlivňuje matka. V knize „Včelařství“ Vladimír Veselý a kolektiv - je uvedeno, že matka měří 20 až 25 mm a její váha je 180 až 260 mg a za 24 hodin dokáže položit až 1500 vajíček.

  Trochu historie.
  V minulosti se rozchovávaly matky zejména z rojů, rojových matečníků a také z tichých výměn. Na území dnešních Čech převládaly matky černé německé včely. Postupně na východ převládala vlašská a balkánská včela. Importem včel docházelo ke vzájemnému nekontrolovatelnému křížení těchto linií včel s negativním dopadem. Projevilo se to zejména v malých výnosech medu, agresivitě, neovladatelnosti a ve značné rojivosti včel. Ještě v polovině minulého století můžeme najít záznamy o výnosech medu ze včelstva maximálně do 20 kg. Později se k nám importovala včela kraňská z Rakouska, známá pod názvem Sklenar 47, u které už tehdy bylo docíleno mnohem lepších výsledků.
  Postupně bylo vykonáno mnoho srovnávacích pokusů, na kterých se podílel náš světově uznávaný odborník Ing. Vladimír Veselý se svým kolektivem. Jednoznačně bylo prokázáno, že se včelou kraňskou lze docílit mnohem lepších výsledků. V sedmdesátých letech byl vyhlášen program výměny značně překřížených místních včel za včelu kraňskou. Také tyto začátky nebyly jednoduché a mnoho včelařů se k tomuto programu stavělo velice kriticky slovy: „Co nám ten výzkumák vnucuje, naše včela je ta nejlepší, atd.“
  Za poměrně krátkou dobu se ukázaly přednosti programu chovu včely kraňské. Postupně bylo docíleno mnohem větších výnosů. Včela kraňská má poměrně rychlý jarní rozvoj a pro svou délku sosáku dokáže využívat lépe veškerou snůšku. Pro potřeby včelařů v ČR se tyto matky množí v chovech.
  Tyto chovy odebírají kvalitní inseminované matky z Výzkumného ústavu a dalších pracovišť, které se inseminací zabývají.

  Vyšší – šlechtitelské chovy.
  V České republice je evidováno cca 100 vyšších chovů. V těchto chovech je vychováno každý rok cca 30 až 35 tisíc autochtonních matek. Nezjištěný počet těchto matek byl také vychován u některých včelařů, kteří odebírají inseminované matky. Každá inseminovaná matka má svou evidenční plemennou kartu a chovy musejí provádět každý rok vyhodnocení těchto matek i jejich dcer, které mají na svých včelnicích.
  Hodnotí se :
 • výnos medu na včelstvo kg
 • průměr stanoviště kg
 • mírnost
 • sezení na plástech
 • rojivost
 • jarní rozvoj
 • stavba díla
 • čistící chování včel
  Pro kontrolu čistoty plemenného materiálu má Výzkumný ústav zpracovanou špičkovou metodu tzv. morfometrický rozbor.

  Evidence matek v chovech.
  Všechny chovy vedou matriční knihu odchovaných matek. Každá matka má také svůj evidenční lístek (viz „Včelařství“ č. 5/2007 článek „Než si objednám matku z vyššího chovu“).

  Jakých chyb se včelaři dopouštějí?
  Než se rozhodneme pro výměnu matky, musíme vědět důvod. Měníme zásadně staré málovýkonné matky, také matky u včelstev, které nedosahují požadovaných medných výsledků. Nahrazujeme též matky, kde je u včel větší agresivita. Výměna matky u nosemózního včelstva je zbytečnou investici.
  Chovy zasílají matky poštou, která je schopna doručit zásilku do druhého dne. Není nutné v den doručení tuto matku přidávat okamžitě včelám. Postačí kapička vody do transportní klícky a matku můžeme přidat až následující den, ale vždy bez doprovodu včel.
  Matku nesmíme uchopit za zadečkovou část, jelikož by mohlo dojít k poškození vaječníků. Doprovodné včely by se měly utratit. Obavy ze zavlečení moru včelího plodu z některého chovu jsou naprosto zbytečné. Chovy mají certifi kát na negativní přítomnost původce moru včelího plodu Paenibacillus larvae. Dosud v žádném chovu nebylo zjištěno ohnisko moru včelího plodu. Dnešní včely nelze chovat stejným způsobem jako to dělali naši předkové. Současné včely mají zcela jiné vlastnosti než tomu bylo v polovině minulého století. Potřebují mnohem vetší úlové prostory, abychom dokázali využít všechny jejich vlastnosti a také vyžadují trochu jiný způsob ošetřování v průběhu roku.
  Přidávat včelám matku v srpnu nebo i později po zjištění, že včelstvo je dlouhodobě bezmatečné, je takřka zbytečné, i když je v úlu dostatek včel. Tyto včely v průběhu září uhynou a nová matka bude zimovat pouze s hrstkou včel. Navíc je tam velká pravděpodobnost, že ve včelstvu už budou včely trubčice.

  Jsou včely bez matky, nebo ne ?
  Lze to poznat prostým pohledem. Včely se třesou, jsou hlučné, nejsou nakladená vajíčka a včely staví matečníky na otevřeném plodu. Když už tam plod není, můžeme provést tzv. plodovou zkoušku a to tak, že včelstvu vložíme rámek s otevřeným plodem z jiného včelstva. Nejlépe rámek, ve kterém jsou ještě vajíčka. Za několik dnů provedeme kontrolu. Když zjistíme, že včely staví matečníky na plodu zkušebního rámku, jsou bez matky. Jsou-li ve včelstvu včely trubčice, pak včelstvo už nemá zájem stavět matečníky na otevřeném plodu. Takové včelstvo je nejlepší zlikvidovat..

  Jak měnit matku ?
  Je mnoho způsobů, jimiž lze matku ve včelstvu vyměnit. Matky lze měnit od časného jara až do pozdního podzimu. Matku můžeme měnit formou oddělku a to tak, že zrušíme starou matku ve včelstvu a na to místo postavíme oddělek, který oddělíme novinovým papírem. Každé období má své podmínky pro přijetí matky, ale žádný způsob nelze považovat za zcela jistý. Včelstvo tvoří několik tisíc jedinců a stačí jediná včela, která může matku napadnout a zabít.

  Několik zásad
 • pokud není snůška, je dobré včelstvo trochu pokrmit
 • včely musí mít co největší kontakt s matkou, která je v klícce; krmí ji a odebírají od ní
 • poznávací feromon
 • klícka by měla být uzavřena a teprve když za dva až tři dny zjistíme, že včely kolem klícky
 • staví dílo, je to pro nás signál, že mají zájem o matku, pak odstraníme uzávěr a přes
 • medocukrové těsto necháme matku odejít z přidávací klícky
 • včelstvo nesmíme žádným způsobem rušit a neprovádíme žádné kontroly nejméně týden

  zpracoval Josef Ševčík, lektorovali Ing. Dalibor Titěra CSc. a Mgr. Jarmila Machová, jazyková úprava Mgr. Kateřina Veselá
  - všechny články lze stáhnout
  zde