slider slider slider slider slider

Úřední deska

Archiv úřední desky do června 2012 (původní web městyse)

Aktuálně zveřejněné dokumenty


Vyvěšeno
Sejmuto
Dokument Autor
16.03.2020
31.03.2020
Zrušení termínu 8. zasedání Zastupitelstva městyse Buchlovice dne 16.3.2020 [PDF, 274.25 kB]
Kategorie: Úřední deska
Alena Šiková
02.03.2020
---
Rozpočtové opatření č. 1-3 na rok 2020 - Příjmy městyse Buchlovice [PDF, 1199.09 kB]
Kategorie: Rozpočet a hospodaření městyse
Alena Šiková
02.03.2020
03.04.2020
KHS ZK - Epidemiologická situace k 1.3. COVID-19 [PDF, 722.96 kB]
Kategorie: Úřední deska
Alena Šiková
26.02.2020
---
Aktualizovaná výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám [PDF, 6444.36 kB]
Kategorie: Úřední deska
Alena Šiková
20.02.2020
---
Návrh Přílohy k závěrečnému účtu za rok 2019 - městys Buchlovice [PDF, 4333.92 kB]
Kategorie: Rozpočet a hospodaření městyse
Alena Šiková
20.02.2020
---
Návrh Rozvahy k Závěrečnému účtu za rok 2019 - městys Buchlovice [PDF, 2058.97 kB]
Kategorie: Rozpočet a hospodaření městyse
Alena Šiková
20.02.2020
---
Návrh Výkazu zisku a ztráty za rok 2019 - městys Buchlovice [PDF, 1427.8 kB]
Kategorie: Rozpočet a hospodaření městyse
Alena Šiková
12.02.2020
---
Rozpočtové opatření č. 1 - 2 pro rok 2020 - Příjmy městyse Buchlovice [PDF, 839.62 kB]
Kategorie: Rozpočet a hospodaření městyse
Alena Šiková
07.02.2020
---
Návrh Závěrečného účtu za rok 2019 - městys Buchlovice [PDF, 3167.06 kB]
Kategorie: Rozpočet a hospodaření městyse
Alena Šiková
07.02.2020
---
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019 - Městys Buchlovice [PDF, 7752.23 kB]
Kategorie: Rozpočet a hospodaření městyse
Alena Šiková
31.01.2020
31.03.2020
Zrušení oprávnění k poskytování zdravotních služeb k 31.3.2020 MUDr. Srostlíková [PDF, 169.76 kB]
Kategorie: Úřední deska
Alena Šiková
22.01.2020
---
Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2020 - Příjmy městyse Buchlovice [PDF, 795.58 kB]
Kategorie: Rozpočet a hospodaření městyse
Alena Šiková
09.01.2020
---
Rozpočtové opatření č. 1-19 pro rok 2019 - Výdaje městyse Buchlovive [PDF, 629.26 kB]
Kategorie: Rozpočet a hospodaření městyse
Alena Šiková
09.01.2020
---
Rozpočtové opatření č. 1-19 pro rok 2019 - Příjmy městyse Buchlovice [PDF, 1160.67 kB]
Kategorie: Rozpočet a hospodaření městyse
Alena Šiková
27.12.2019
---
Rozpočtové opatření č. 1 - 3 pro rok 2019 - Mikroregion Buchlov [PDF, 675.22 kB]
Kategorie: Rozpočet a hospodaření Mikroregionu Buchlov
Alena Šiková
27.12.2019
---
Schválený rozpočet na rok 2020 - Příjmy městyse Buchlovice [PDF, 989.23 kB]
Kategorie: Rozpočet a hospodaření městyse
Alena Šiková
20.12.2019
---
Rozpočet na rok 2020 - Mikroregion Buchlov [PDF, 424.08 kB]
Kategorie: Rozpočet a hospodaření Mikroregionu Buchlov
Alena Šiková
18.12.2019
---
Schválený rozpočet na rok 2020 - Výdaje městyse Buchlovice [PDF, 715.91 kB]
Kategorie: Rozpočet a hospodaření městyse
Alena Šiková
18.12.2019
---
Schválený rozpočet na rok 2020 - S M B,p.o. [PDF, 253.3 kB]
Kategorie: Rozpočet a hospodaření SMB
Alena Šiková
18.12.2019
---
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 - 2022 - S M B, p.o. [PDF, 266.67 kB]
Kategorie: Rozpočet a hospodaření SMB
Alena Šiková
17.12.2019
---
OZV č. 06/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. [PDF, 1467.64 kB]
Kategorie: Obecní vyhlášky a nařízení
Miroslav Smatana
17.12.2019
---
OZV č. 05/2019 o místním poplatku ze vstupného [PDF, 894.67 kB]
Kategorie: Obecní vyhlášky a nařízení
Miroslav Smatana
17.12.2019
---
OZV č. 04/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství [PDF, 2263.87 kB]
Kategorie: Obecní vyhlášky a nařízení
Miroslav Smatana
17.12.2019
---
OZV č. 03/2019 o místním poplatku z pobytu [PDF, 1540.07 kB]
Kategorie: Obecní vyhlášky a nařízení
Miroslav Smatana
17.12.2019
---
OZV č. 02/2019 o místním poplatku ze psů [PDF, 925.56 kB]
Kategorie: Obecní vyhlášky a nařízení
Miroslav Smatana
13.12.2019
---
Schválený střednědobý výhled na rok 2021, 2022 - ZŠ a MŠ [PDF, 489.67 kB]
Kategorie: Rozpočet a hospodaření ZŠ a MŠ
Alena Šiková
13.12.2019
---
Schválený rozpočet na rok 2020 - ZŠ a MŠ [PDF, 431.24 kB]
Kategorie: Rozpočet a hospodaření ZŠ a MŠ
Alena Šiková
23.10.2019
---
Obecně závazná vyhláška městyse Buchlovice č. 01/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Buchlovice [PDF, 1726.41 kB]
Kategorie: Obecní vyhlášky a nařízení
Alena Šiková
15.07.2019
---
Schválený Závěrečný účet za rok 2018 - Mikroregion Buchlov [PDF, 2090.37 kB]
Kategorie: Rozpočet a hospodaření Mikroregionu Buchlov
Alena Šiková
15.07.2019
---
Schválený Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2018 - Mikroregion Buchlov [PDF, 2418.6 kB]
Kategorie: Rozpočet a hospodaření Mikroregionu Buchlov
Alena Šiková
15.07.2019
---
Schválená Rozvaha k závěrečnému účtu Mikroregionu Buchlov za rok 2018 [PDF, 1977.25 kB]
Kategorie: Rozpočet a hospodaření Mikroregionu Buchlov
Alena Šiková
15.07.2019
---
Schválený Výkaz zisku a ztráty pro rok 2018 - Mikroregion Buchlov [PDF, 1349.16 kB]
Kategorie: Rozpočet a hospodaření Mikroregionu Buchlov
Alena Šiková
15.07.2019
---
Schválená příloha k Závěrečnému účtu za rok 2018 - Mikroregion Buchlov [PDF, 4076.2 kB]
Kategorie: Rozpočet a hospodaření Mikroregionu Buchlov
Alena Šiková
15.07.2019
---
Schválená Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Buchlov za rok 2018 [PDF, 200.71 kB]
Kategorie: Rozpočet a hospodaření Mikroregionu Buchlov
Alena Šiková
03.07.2019
03.07.2022
Veřejnoprávní smlouva 15/2019 [PDF, 1616.18 kB]
Kategorie: Dotace a dary městyse Buchlovice
Miroslav Smatana
12.06.2019
12.06.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 12/2019 [PDF, 1595.5 kB]
Kategorie: Dotace a dary městyse Buchlovice
Miroslav Smatana
11.06.2019
11.06.2022
Veřejnoprávní smlouva č. 11/2019 [PDF, 1604.21 kB]
Kategorie: Dotace a dary městyse Buchlovice
Miroslav Smatana
14.05.2019
---
Schválený Závěrečný účet městyse Buchlovice za rok 2018 [PDF, 4005.67 kB]
Kategorie: Rozpočet a hospodaření městyse
Alena Šiková
14.05.2019
---
Schválený Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2018 - Městys Buchlovice [PDF, 3902.54 kB]
Kategorie: Rozpočet a hospodaření městyse
Alena Šiková
14.05.2019
---
Schválená Rozvaha k závrečnému účtu městyse Buchlovice za 2018 [PDF, 761.71 kB]
Kategorie: Rozpočet a hospodaření městyse
Alena Šiková
14.05.2019
---
Schválený Výkaz zisku a ztrát pro rok 2018 - Městys Buchlovice [PDF, 513.63 kB]
Kategorie: Rozpočet a hospodaření městyse
Alena Šiková
14.05.2019
---
Schválená Příloha k závěrečnému účtu za rok 2018 - Městys Buchlovice [PDF, 1428.84 kB]
Kategorie: Rozpočet a hospodaření městyse
Alena Šiková
14.05.2019
---
Schválená Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Buchlovice za rok 2018 [PDF, 7538.91 kB]
Kategorie: Rozpočet a hospodaření městyse
Alena Šiková
04.04.2019
31.12.2022
VV - Opatření obecné povahy [PDF, 2991.29 kB]
Kategorie: Úřední deska
Alena Šiková
04.03.2019
---
Schválený střednědobý výhled rozpočtu městyse Buchlovice na roky 2020 a 2022 [PDF, 359.66 kB]
Kategorie: Rozpočet a hospodaření městyse
Alena Šiková
27.07.2018
27.07.2021
Veřejnoprávní smlouva 16/2018 [PDF, 1418.84 kB]
Kategorie: Dotace a dary městyse Buchlovice
Miroslav Smatana
27.07.2018
27.07.2021
Veřejnoprávní smlouva 17/2018 [PDF, 1409.37 kB]
Kategorie: Dotace a dary městyse Buchlovice
Miroslav Smatana
27.07.2018
27.07.2021
Veřejnoprávní smlouva 18/2018 [PDF, 1458.15 kB]
Kategorie: Dotace a dary městyse Buchlovice
Miroslav Smatana
27.07.2018
27.07.2021
Veřejnoprávní smlouva 19/2018 [PDF, 1399.7 kB]
Kategorie: Dotace a dary městyse Buchlovice
Miroslav Smatana
27.07.2018
27.07.2021
Veřejnoprávní smlouva 20/2018 [PDF, 304.57 kB]
Kategorie: Dotace a dary městyse Buchlovice
Miroslav Smatana
31.05.2018
27.07.2021
Veřejnoprávní smlouva 14/2018 [PDF, 1455.87 kB]
Kategorie: Dotace a dary městyse Buchlovice
Miroslav Smatana
11.05.2018
27.07.2021
Veřejnoprávní smlouva 7/2018 [PDF, 873.09 kB]
Kategorie: Dotace a dary městyse Buchlovice
Miroslav Smatana
11.05.2018
27.07.2021
Veřejnoprávní smlouva 8/2018 [PDF, 1447.67 kB]
Kategorie: Dotace a dary městyse Buchlovice
Miroslav Smatana
11.05.2018
27.07.2021
Veřejnoprávní smlouva 9/2018 [PDF, 1446.63 kB]
Kategorie: Dotace a dary městyse Buchlovice
Miroslav Smatana
11.05.2018
27.07.2021
Veřejnoprávní smlouva 10/2018 [PDF, 744.24 kB]
Kategorie: Dotace a dary městyse Buchlovice
Miroslav Smatana
11.05.2018
27.07.2021
Veřejnoprávní smlouva 11/2018 [PDF, 1427.19 kB]
Kategorie: Dotace a dary městyse Buchlovice
Miroslav Smatana
11.05.2018
27.07.2021
Veřejnoprávní smlouva 13/2018 [PDF, 1448.55 kB]
Kategorie: Dotace a dary městyse Buchlovice
Miroslav Smatana
11.05.2018
27.07.2021
Veřejnoprávní smlouva 15/2018 [PDF, 1455.01 kB]
Kategorie: Dotace a dary městyse Buchlovice
Miroslav Smatana
07.05.2018
27.07.2021
Veřejnoprávní smlouva 12/2018 [PDF, 1442.77 kB]
Kategorie: Dotace a dary městyse Buchlovice
Miroslav Smatana
30.04.2018
27.07.2021
Veřejnoprávní smlouva 1/2018 [PDF, 1447.46 kB]
Kategorie: Dotace a dary městyse Buchlovice
Miroslav Smatana
30.04.2018
27.07.2021
Veřejnoprávní smlouva 2/2018 [PDF, 1463.12 kB]
Kategorie: Dotace a dary městyse Buchlovice
Miroslav Smatana
30.04.2018
27.07.2021
Veřejnoprávní smlouva 3/2018 [PDF, 715.54 kB]
Kategorie: Dotace a dary městyse Buchlovice
Miroslav Smatana
30.04.2018
27.07.2021
Veřejnoprávní smlouva 4/2018 [PDF, 737.01 kB]
Kategorie: Dotace a dary městyse Buchlovice
Miroslav Smatana
30.04.2018
27.07.2021
Veřejnoprávní smlouva 5/2018 [PDF, 1421.11 kB]
Kategorie: Dotace a dary městyse Buchlovice
Miroslav Smatana
30.04.2018
27.07.2021
Veřejnoprávní smlouva 6/2018 [PDF, 1470.02 kB]
Kategorie: Dotace a dary městyse Buchlovice
Miroslav Smatana
30.10.2017
30.10.2020
Veřejnoprávní smlouva 19/2017 [PDF, 1415.93 kB]
Kategorie: Dotace a dary městyse Buchlovice
Miroslav Smatana
30.10.2017
30.10.2020
Veřejnoprávní smlouva 18/2017 [PDF, 1421.67 kB]
Kategorie: Dotace a dary městyse Buchlovice
Miroslav Smatana
30.06.2017
30.06.2020
Veřejnoprávní smlouva 8/2017 [PDF, 1660.46 kB]
Kategorie: Dotace a dary městyse Buchlovice
Miroslav Smatana
30.06.2017
30.06.2020
Veřejnoprávní smlouva 15/2017 [PDF, 1633.76 kB]
Kategorie: Dotace a dary městyse Buchlovice
Miroslav Smatana
30.06.2017
30.06.2020
Veřejnoprávní smlouva 17/2017 [PDF, 1645.6 kB]
Kategorie: Dotace a dary městyse Buchlovice
Miroslav Smatana
01.06.2017
01.06.2020
Veřejnoprávní smlouva 11/2017 [PDF, 731.86 kB]
Kategorie: Dotace a dary městyse Buchlovice
Miroslav Smatana
01.06.2017
01.06.2020
Veřejnoprávní smlouva 16/2017 [PDF, 737.8 kB]
Kategorie: Dotace a dary městyse Buchlovice
Miroslav Smatana
01.06.2017
01.06.2020
Veřejnoprávní smlouva 1/2017 [PDF, 1634.89 kB]
Kategorie: Dotace a dary městyse Buchlovice
Miroslav Smatana
01.06.2017
01.06.2020
Veřejnoprávní smlouva 6/2017 [PDF, 1644.25 kB]
Kategorie: Dotace a dary městyse Buchlovice
Miroslav Smatana
01.06.2017
01.06.2020
Veřejnoprávní smlouva 12/2017 [PDF, 1646.46 kB]
Kategorie: Dotace a dary městyse Buchlovice
Miroslav Smatana
01.06.2017
01.06.2020
Veřejnoprávní smlouva 10/2017 [PDF, 1645.62 kB]
Kategorie: Dotace a dary městyse Buchlovice
Miroslav Smatana
15.05.2017
15.05.2020
Veřejnoprávní smlouva 13/2017 [PDF, 1629 kB]
Kategorie: Dotace a dary městyse Buchlovice
Miroslav Smatana
15.05.2017
15.05.2020
Veřejnoprávní smlouva 3/2017 [PDF, 751.62 kB]
Kategorie: Dotace a dary městyse Buchlovice
Miroslav Smatana
15.05.2017
15.05.2020
Veřejnoprávní smlouva 2/2017 [PDF, 1639.99 kB]
Kategorie: Dotace a dary městyse Buchlovice
Miroslav Smatana
15.05.2017
15.05.2020
Veřejnoprávní smlouva 5/2017 [PDF, 736.08 kB]
Kategorie: Dotace a dary městyse Buchlovice
Miroslav Smatana
15.05.2017
15.05.2020
Veřejnoprávní smlouva 7/2017 [PDF, 1667.7 kB]
Kategorie: Dotace a dary městyse Buchlovice
Miroslav Smatana
15.05.2017
15.05.2020
Veřejnoprávní smlouva 4/2017 [PDF, 1619.21 kB]
Kategorie: Dotace a dary městyse Buchlovice
Miroslav Smatana
15.05.2017
15.05.2020
Veřejnoprávní smlouva 14/2017 [PDF, 1639.41 kB]
Kategorie: Dotace a dary městyse Buchlovice
Miroslav Smatana
15.05.2017
15.05.2020
Veřejnoprávní smlouva 9/2017 [PDF, 1633.73 kB]
Kategorie: Dotace a dary městyse Buchlovice
Miroslav Smatana
22.03.2017
---
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Buchlov 2018 - 2022 [PDF, 451.59 kB]
Kategorie: Rozpočet a hospodaření Mikroregionu Buchlov
Miroslav Smatana
11.08.2016
---
Obecně závazná vyhláška č. 01/2016 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, ... [PDF, 846.41 kB]
Kategorie: Obecní vyhlášky a nařízení
Miroslav Smatana
18.06.2014
---
Nařízení č. 01/2014 - Tržní řád městyse Buchlovice [PDF, 6438.04 kB]
Kategorie: Úřední deska, Obecní vyhlášky a nařízení
Miroslav Smatana
29.06.2006
---
Obecně závazná vyhláška č. 04/2006 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u staveb [PDF, 271.73 kB]
Kategorie: Obecní vyhlášky a nařízení
Miroslav Smatana
30.04.1997
---
Obecně závazná vyhláška č. 02/1997 k provedení zákona o pozemních komunikacích [PDF, 596.25 kB]
Kategorie: Obecní vyhlášky a nařízení
Miroslav Smatana
06.04.1995
---
Obecně závazná vyhláška č. 02/1995 o využívání obecního znaku a obecního praporu [PDF, 392.34 kB]
Kategorie: Obecní vyhlášky a nařízení
Miroslav Smatana

Vyhledávání

Kalendář

<< Březen 2020>>
PoÚtStČtSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Zasílání novinek

Náhodný obrázek


13.jpg
obrazek

Partnerské obce

chotoviny

soblahov

horny hricov


nám. Svobody 24, 687 08 Buchlovice
tel. 572 595 996
fax. 572 595 996
email: tic@buchlovice.cz
http://www.tic.buchlovice.cz


náměstí Svobody 800, 687 08 Buchlovice
IČ: 00290866, DIČ: CZ00290866
ID datové schránky: tczb6p6
tel.: 572 595 120
email: mestys@buchlovice.cz
schéma telefonních kontaktů


sekretariát (spojovatelka) - tel. 572 595 120
starosta - tel. 572 595 122
místostarosta - tel. 572 508 483
odbor vnitřní správy - tel. 572 541 450
matrika a podatelna - tel. 572 541 451
účtárna - tel. 572 541 452
odbor výstaby - tel. 572 595 123
investiční technik - mob. 606 069 876


PONDĚLÍ a STŘEDA 7:00 - 11:15 11:45 - 17:00
Pracovní hodiny:
PONDĚLÍ a STŘEDA 7:00 - 11:15 11:45 - 17:00
ÚTERÝ a ČTVRTEK  7:00 - 11:15 11:45 - 15:00
PÁTEK                      7:00 - 13:00