slider slider slider slider slider

Formuláře úřadu

FORMULÁŘE REGISTRU OBYVATEL

Poskytování údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností.

Fyzické osobě (dále jen "subjekt údajů") se poskytnou referenční nebo provozní údaje, které jsou k ní vedeny v registru obyvatel a registru práv a povinností, na základě žádosti podané

Elektronicky lze podat žádost na elektronickém formuláři zpřístupněném Ministerstvem vnitra dálkovým přístupem.

Žádost o poskytnutí údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností může subjekt údajů zaslat také v listinné podobě kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu a v případě údajů z registru obyvatel také Ministerstvu vnitra; žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, je-li žádost podepsána před zaměstnancem zařazeným ve správním orgánu, vůči kterému směřuje.

Žádost o poskytnutí údajů musí obsahovat

O poskytnutí údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností může subjekt údajů požádat osobně u kontaktního místa veřejné správy, u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo krajského úřadu a v případě údajů z registru obyvatel také u Ministerstva vnitra; subjekt údajů sdělí rozsah požadovaných údajů. Subjekt údajů provede svoji identifikaci pomocí elektronicky čitelného identifikačního dokladu a autentizuje se pomocí bezpečnostního osobního kódu, má-li ho zadán a je-li to technicky umožněno.

Pod tlačítkem "Portál veřejné správy" naleznete formuláře Ministerstva vnitra ČR pro podávání online žádostí:

 

AKTUÁLNĚ PLATNÉ FORMULÁŘE STAVEBNÍHO ÚŘADU

po účinností novely stavebního zákona, která byla vydána dne 20. 4. 2018 ve Sbírce zákonů vyhláška pod číslem 66/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., používejte formuláře aktuálně zveřejněné na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. Odkaz je pod tlačítkem níže.

TISKOPISY PLATNÉ OD 20.4.2018    

 

TISKOPISY PLATNÉ DO 19. 4. 2018

UMÍSTĚNÍ:
1. ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY
2. ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ
3. ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ
4. ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ
5. ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU
6. ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
7. ŽÁDOST O ÚZEMNÍ SOUHLAS
8. PŘEDLOŽENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O UMÍSTĚNÍ STAVBY

OHLÁŠENÍ:
9. OHLÁŠENÍ STAVBY
10. OHLÁŠENÍ §104 odst. 1 písm. f) až k)

POVOLENÍ:
11. ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ
12. OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU s certifikátem autorizovaného inspektora
13. ŽÁDOST O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM
14. ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DOKONČENÍ STAVBY
15. ŽÁDOST O DODATEČNÉ POVOLENÍ
16. PŘEDLOŽENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O PROVEDENÍ STAVBY

SPOLEČNÉ POSTUPY:
17. ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ
18. ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM

UŽÍVÁNÍ STAVEB:
19. OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY
20. ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU
21. ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY
22. OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY
23. NÁVRH NA VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ (pro stavby povolené do 31.12.2006)

ODSTRANĚNÍ:
24. OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ

OSTATNÍ:
25. ŽÁDOST O OVĚŘENÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
26. ŽÁDOST O POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU
27. ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ ČÍSLA POPISNÉHO - EVIDENČNÍHO
28. OBSAH PLÁNOVACÍ SMLOUVY

 

ZÁKONY PRO LIDI - Vyhláška č. 499/2006 Sb. - Vyhláška o dokumentaci staveb

Vyhledávání

Kalendář

<< Březen 2020>>
PoÚtStČtSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Zasílání novinek

Náhodný obrázek


3.jpg
obrazek

Partnerské obce

chotoviny

soblahov

horny hricov


nám. Svobody 24, 687 08 Buchlovice
tel. 572 595 996
fax. 572 595 996
email: tic@buchlovice.cz
http://www.tic.buchlovice.cz


náměstí Svobody 800, 687 08 Buchlovice
IČ: 00290866, DIČ: CZ00290866
ID datové schránky: tczb6p6
tel.: 572 595 120
email: mestys@buchlovice.cz
schéma telefonních kontaktů


sekretariát (spojovatelka) - tel. 572 595 120
starosta - tel. 572 595 122
místostarosta - tel. 572 508 483
odbor vnitřní správy - tel. 572 541 450
matrika a podatelna - tel. 572 541 451
účtárna - tel. 572 541 452
odbor výstaby - tel. 572 595 123
investiční technik - mob. 606 069 876


PONDĚLÍ a STŘEDA 7:00 - 11:15 11:45 - 17:00
Pracovní hodiny:
PONDĚLÍ a STŘEDA 7:00 - 11:15 11:45 - 17:00
ÚTERÝ a ČTVRTEK  7:00 - 11:15 11:45 - 15:00
PÁTEK                      7:00 - 13:00