slider slider slider slider slider

Povinné informace

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE podle zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Název:
  povinný subjekt samosprávy obce a povinné subjekty výkonu státní správy
  • Městys Buchlovice, nám. Svobody 800, 687 08 Buchlovice
  • Úřad městyse Buchlovice, odbor vnitřní správy, nám. Svobody 800 687 08 Buchlovice
  • Úřad městyse Buchlovice, odbor výstavby, nám. Svobody 800, 687 08 Buchlovice
  • Úřad městyse Buchlovice, matriční úřad, nám. Svobody 800, 687 08 Buchlovice
 2. Důvod a způsob založení:
  Obec Buchlovice vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění ke dni 24. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. S účinnosti od 10.10.2006 byla obec Buchlovice Parlamentem ČR ustanovena městysem.

  Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích). Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Obec spravuje své záležitosti samostatně. Při výkonu státní správy se řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích, usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy a návrhy opatření, případně rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.
   
 3. Organizační struktura
  Městys Buchlovice - Úřad městyse Buchlovice - odbor vnitřní správy

 

Městys Buchlovice - Úřad městyse Buchlovice - odbor vnitřní správy - sekretariát starosty
- podatelna
- účtárna
    - odbor stavební - stavební úřad
- investiční technik
    - matriční úřad - evidence obyvatel
- matriční agendy
- organizace obřadů
- ohlašovna
  - Základní a mateřská škola Buchlovice, p.o.    
  - Služby městyse Buchlovice, p.o.    

 

 1. Kontaktní spojení
   
 2. Bankovní spojení:
  Česká spořitelna a.s., pob. Buchlovice, číslo účtu: 00000 - 1543040329 / 0800
   
 3. IČO:
  00 290 866
   
 4. DIČ:
  CZ00290866
   
 5. Rozpočty:
 6. Žádosti o informace
 7. Příjem žádostí a dalších podání
  Žádosti o informace eviduje a jejich vyřízení zajišťuje starosta Úřadu městyse Buchlovice.
  Veškerá podání, žádosti, stížnosti, návrhy, podněty čí dožádání přijímá podatelna Úřadu městyse Buchlovice.
   
 8. Opravné prostředky
  Opravné prostředky proti rozhodnutí se podávají prostřednictvím toho odboru Úřadu městyse, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podat opravné prostředky, ale je možno učinit podání, které dle obsahu projedná Rada městyse nebo starosta.
  Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty nebo Rady městyse, které jsou učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny a odboru vnitřní správy Úřadu městyse a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatřením Rady městyse nebo Zastupitelstva městyse Buchlovice vydaným v samostatné působnosti, která nemají charakter rozhodnutí a která odporují zákonu, lze kdykoliv podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření ministerstvu vnitra. Proti opatřením v přenesené působnosti je možno podat návrh na krajský úřad. Proti ostatním úkonům orgánů městyse opravné prostředky nejsou.
  Soudní přezkoumání.
  Došlo-li rozhodnutím odboru či orgánu městyse ke krácení soukromých práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87, odst. 1, písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu ČR.
   
 9. Formuláře
   
 10. Návody na řešení nejrůznějších životních situací
 11. Nejdůležitější předpisy
   
 12. Sazebník úhrad za poskytování informací
   
 13. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
 14. Rozpočtové, příspěvkové a jiné organizace
  • S M B, příspěvková organizace, Komenského 195, 687 08 Buchlovice
  • Základní škola a Mateřská škola, Komenského 483, 687 08 Buchlovice

 

Vyhledávání

Kalendář

<< Červenec 2018>>
PoÚtStČtSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Zasílání novinek

Náhodný obrázek


9.jpg
obrazek

Partnerské obce

chotoviny

soblahov

horny hricov


nám. Svobody 24, 687 08 Buchlovice
tel. 572 595 996
fax. 572 595 996
email: tic@buchlovice.cz
http://www.tic.buchlovice.cz


náměstí Svobody 800, 687 08 Buchlovice
IČ: 00290866, DIČ: CZ00290866
ID datové schránky: tczb6p6
tel.: 572 595 120
fax: 572 595 212

email: mestys@buchlovice.cz
schéma telefonních kontaktů


sekretariát (spojovatelka) - tel. 572 595 120
starosta - tel. 572 595 122
místostarosta - tel. 572 508 483
odbor vnitřní správy - tel. 572 541 450
matrika a podatelna - tel. 572 541 451
účtárna - tel. 572 541 452
odbor výstaby - tel. 572 595 123
investiční technik - mob. 606 069 876


PONDĚLÍ a STŘEDA 7:00 - 11:15 11:45 - 17:00
Pracovní hodiny:
PONDĚLÍ a STŘEDA 7:00 - 11:15 11:45 - 17:00
ÚTERÝ a ČTVRTEK  7:00 - 11:15 11:45 - 15:00
PÁTEK                      7:00 - 13:00